stereofotografie.matej.boha.cz

Kolik očí, tolik objektivů

Belplasca

Stereofotografie (též méně přesně "3D fotografie") existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Já jsem tuto techniku začal objevovat na sklonku století dvacátého, přitahován její tajuplností a romantickým polozapomenutím.

Nejsou zde k dispozici žádná kvalitní konzumní řešení - ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a ruční výrobu potřebných zařízení. Právě tím je z mého pohledu tento obor vzrušující.

Na těchto stránkách naleznete především informace o mých veřejných projekcích. Obecné články a technické návody píši na web klubu stereoskopické fotografie.

Cestopisné projekce

gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif gif

Prostorové fotografie ze svých cest příležitostně promítám na cestovatelských akcích, v kavárnách, čajovnách a v jiných spřízněných institucích. Věřím, že výklad doplněný plastickým obrazem zanechá v divácích vpravdě hlubší dojem.

Termíny projekcí naleznete v sekci kalendář.

Přehled jednotlivých přednášek je v oddílu přednášky, technické informace na stránce technika.