stereofotografie.matej.boha.cz

Cestopisné přednášky

Dosud mám zpracována a obvykle promítám následující témata:

 • Dolpo
 • Rok na severu
 • Ladakh
 • Kašmír
 • Kyrgyzstán
 • Arménie
 • Vlakem za polární kruh
 • Norsko - Hardangervidda
 • Balkánské cestování časem
 • Peru a Bolívie
 • Turecko
 • Laponskem na běžkách

V úvodu každého promítání zpravidla zmíním několik základních informací o principu stereoskopického zobrazení a použité technice. Mohu však uspořádat i samostatnou přednášku o prostorovém vnímání člověka, historii a technických principech stereoskopie.

Jak promítání vypadá po technické stránce a co k němu potřebuji naleznete v sekci technika.

Dolpo

Dolpo Dolpo Dolpo Dolpo Dolpo Dolpo

Pásmo stereofotografií z cesty do legendární odlehlé oblasti v západním Nepálu. Po starých obchodních stezkách nad horskými stržemi a přes pětitisícové průsmyky se vydáme až k mystickému, zářivě tyrkysovému jezeru Phoksundo. Během putování překonáme historickou hranici a dostaneme se do původně tibetské oblasti, s buddhistickými kláštery a stády jaků.

V posledních letech se oblast dramaticky mění, do údolí, která byla v době naší návštěvy ještě zcela nepřístupná, již pronikají bagry a za nimi první terénní auta.

Mimo zážitků ze samotné cesty se také dozvíte, jaké musíte překonat překážky, pokud se rozhodnete do oblasti vyrazit na vlastní pěst, bez cestovní kanceláře, průvodce a nosičů.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_dolpo.zip

Rok na severu

Rok na severu Rok na severu Rok na severu Rok na severu Rok na severu Rok na severu

Promítání stereofotek a vyprávění o ročním pobytu v Norsku za polárním kruhem, který nám dal nahlédnout do severské nátury a přírody mnohem lépe, než předchozí krátké výlety. Na studijní a pracovní cestu jsme si především nezapomněli zabalit tábornické vybavení, kola, mnoho lyží, ani brusle.

Uvidíte liduprázdnou severskou divočinu v dramatických proměnách - barevný podzim, čarokrásné modré období bez slunce, polární záři i jarní měsíce, kdy se den prodlužuje obrovskými skoky. Dozvíte se, mimo jiné, jak se lyžuje v zemi, kde má lyžování tisíciletou tradici, nebo zda se dá v pověstně drahém Norsku hospodařit s minimálními náklady...

digitální projekce, 60 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_rok_na_severu.zip

Ladakh

Ladakh Ladakh Ladakh Ladakh Ladakh Ladakh

Pásmo stereofotografií z cesty do svérázné himalájské oblasti na samém severu Indie, vklíněné mezi Tibet a Pakistán. Hřebeny hor do této země nikdy nevpustí vlhké monzunové mraky, a tak je celé území vysokohorskou pouští, oživenou jen zelenými stuhami podél ledovcových řek, která ve své nehostinnosti dala vzniknout pozoruhodné a svébytné místní kultuře.

Záplavy třepotajících se modlitebních praporků nás převedou přes pětitisícové průsmyky. Navštívíme buddhistické kláštery na vrcholcích rozeklaných skal. Budeme bloumat odlehlými horskými údolími v zářících podzimních barvách, kterými se nese zpěv rolníků. Nahlédneme i do domácnosti srdečných horalů, popíjejících slaný čaj s jačím máslem.

Patnáctiminutová kompilace tohoto pořadu získala 1. cenu v hlasování diváků na mezinárodním kongresu International Stereoscopic Union v roce 2013 v Lublani.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_ladakh.zip

Kašmír

Kašmír Kašmír Kašmír Kašmír Kašmír Kašmír

Kašmírské údolí je oblastí nebývalé přírodní krásy, zemí, jež dala jméno proslulé vlně z himalájských koz, ale i místo odvěkého sváru a vojenských konfliktů mezi okolními mocnostmi.

Z města Šrínagar, himalájských Benátek na jezeru Dal, se vypravíme do horských údolí pod zasněženými vrcholky, do ořešákových pralesů i do vesnic ve svazích rozbrázděných nekonečnými terasami políček. Navštívíme i pohostinné a svérázné horaly a vesničany, jejichž život se v mnoha ohledech jen málo změnil od dob, kdy se sem z nížinné Indie každoročně uchylovali angličtí kolonisté před letními vedry.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_kashmir.zip

Kyrgyzstán

Kyrgyzstán Kyrgyzstán Kyrgyzstán Kyrgyzstán Kyrgyzstán Kyrgyzstán

Pásmo stereofotografií z putování po zemi pastevců, koní, nekonečných hor, hustých lesů i vyprahlých stepí. Navštívíme náhorní jezera a větry ošlehané pastviny, po zvířecích stezkách pronikneme do opuštěných údolí Nebeských Hor - Ťan Šan.

Přespíme s kočovníky v jurtě, rybáři u horského jezera nám půjčí koně a samozřejmě ochutnáme kumys - osvěžující nápoj z kyselého kobylího mléka.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_kyrgyzstan.zip

Arménie

Arménie Arménie Arménie Arménie Arménie Arménie

Pásmo stereoskopických fotografií nás provede zemí s pohnutou historií, ležící na úpatí Kavkazu. Z hlavního města Jerevan s nezaměnitelnou siluetou Araratu se vydáme dále na východ, nekonečnými a rozkvetlými horami. Beznadějnému dědictví sovětského průmyslového megalomanství unikneme do skalnatých soutěsek, které ukrývají desítky prastarých klášterů, připomínajících, že Arménie byla první křesťanskou zemí. Setkáme se s pohostinnými místními obyvateli i kočovnými Jezídy a závěrem nás čeká přechod přes tajuplné pohoří Geghama, pokryté sněhem a šafránem.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_armenie.zip

Vlakem za polární kruh

Vlakem za polární kruh Vlakem za polární kruh Vlakem za polární kruh Vlakem za polární kruh Vlakem za polární kruh Vlakem za polární kruh

Stereofotografie a vyprávnění z cest na samý sever Skandinávie v různých ročních obdobích. Budeme tábořit u horských jezer za bílých nocí i pod planoucí polární září, toulat se nekonečnou tundrou, pít z průzračných divokých řek i se po nich klouzat na lyžích.

Volání severu je neodolatelné, když tyto končiny poznáte, musíte se sem znovu vracet. A nejlépe je na dalekou cestu vyrazit pěkně starosvětsky, vlaky a loděmi!

digitální projekce, 60 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_polarni_kruh.zip

Norsko - Hardangervidda

Norsko Norsko Norsko Norsko Norsko Norsko

Dva týdny v pustině národního parku Hardangervidda a k tomu daleká a nízkonákladová cesta vlaky a loděmi tam a zase zpět. Mimo několika zajímavých měst po cestě nás čekají především nedozírné a pusté hory, ve kterých si náležitě užijeme vrtochy severského počasí, jaké tu mívají na samém konci léta. Na projekci stereofotografií si přineste teplé a nepromokavé oblečení a železnou zásobu jídla!

digitální projekce, 60 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_norsko.zip

Balkánské cestování časem

Balkán Balkán Balkán Balkán Balkán Balkán

Promítání stereoskopických fotografií z několika cest do Bosny, Černé Hory a Albánie. Ač leží Balkán téměř za humny, podíváme se na místa, která jako by nebyla ani v Evropě, ani v 21. století. Do vápencových velehor bez cest, v jejichž nitru jsou osady takřka odříznuté od okolního světa, nebo na jedno z posledních míst na zeměkouli, kde jezdí dodnes v pravidelném provozu s nákladními vlaky parní lokomotivy.

digitální projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_balkan.zip

Starší analogové pořady

Na diapozitivy jsem fotil až do roku 2010, přesto už tato pásma sám vnímám s jistou nostalgií a jsem si vědom zřetelného posunu, který mi umožnila digitalizace. Na druhou stranu může být promítání stereoskopických diáků zajímavou ukázkou tradiční technologie. Projekce je vhodná pro menší počet lidí - viz analogová projekce.

Peru a Bolívie

Peru a Bolívie Peru a Bolívie Peru a Bolívie Peru a Bolívie Peru a Bolívie Peru a Bolívie

Projekce trojrozměrných (stereo) diapozitivů z cesty křížem krážem po andské náhorní plošině Altiplano: uvidíme bílé město Arequipa, kondory kroužící nad propastí kaňonu Colca, prastaré hrobky v Sillustani a posvátné jezero Titicaca. Na jihu Bolívie navštívíme solnou pláň, pouště a barevné laguny s hejny plameňáků i hřbitov parních lokomotiv. Odtud nás čeká cesta vlakem do inckého hlavního města Cusco, přechod přes hory k ruinám dosud nedostupného a takřka neznámého inckého města Choquequirao a dále až k turisty obleženému Machu Picchu.

analogová projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_peru_a_bolivie.zip

Turecký Kurdistán

Turecko Turecko Turecko Turecko Turecko Turecko

Projekce trojrozměrných (stereo) diapozitivů ze dvou cest po Anatolii - vlakem, autobusem, lodí i pěšky. Během putování horami a přes náhorní plošiny až na samý východ této obrovské a fascinující země poznáme, že Turecko opravdu nejsou jen středomořské pláže a antické památky.

Bude nás čekat posezení u tradičního čaje v řemeslnických uličkách starobylých měst i putování v nekonečných horách. Uvidíme skalní města Kapadokye, projedeme horskou železnici soutěskami Eufratu. Navštívíme město Diyarbakir, jezero Van, podíváme se k posvátné hoře Ararat, do pohoří Kačkar a na další místa především ve východním Turecku, jehož tradiční podoba mizí před očima a ustupuje západním vlivům.

analogová projekce, 90 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_turecko.zip

Laponskem na běžkách

Laponsko Laponsko Laponsko Laponsko Laponsko Laponsko

Projekce trojrozměrných (stereo) diapozitivů ze šestnáctidenního putování pustinou severního Finska v období jarní rovnodennosti. Během cesty natěžko na běžkách okusíme, co obnáší táboření v -35°C a jak se v takových podmínkách chová fototechnika, i zaslouženou odměnu v podobě útulných severských srubů. Ale uvidíme také prudký příchod jara po polární noci, větry ošlehané pláně a nekonečné prostory borových lesů a mokřadů, které jsou v letním období neprůchodné, zamrzlá jezera a řeky, polární záři, vzdálená stáda sobů i tradiční laponské hospodářství.

analogová projekce, 45 minut
anotace a propagační fotografie: anotace_laponsko.zip